23 Januari 2008

Dari Kitab Syarhus Sunnah [96]...Al Ghuraba


"Bukanlah sebagai penentu kebenaran itu dengan banyaknya pengikut. Lihatlah sejarah!!! Bagaimana terasingnya ahli sunnah ditengah-tengah umat Islam sendiri, sebagaimana Syeikh Al Imam Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Khalaf Al Barbahari yang wafat pada tahun 329 H, penulis kitab Syarhus Sunnah -yang sedang kita baca ini- tidaklah beliau wafat kecuali yang menyolatinya selain seorang perempuan dan seorang budak (saja), akan tetapi sekarang kitab beliau sangat masyhur di kalangan ahli sunnah wal jama'ah (di seluruh dunia, ed)." 
(Cuplikan dari "Muhadharah Syarhus Sunnah Al Barbahari" bersama Syeikh Abu Utsman Muhammad Al Anjary hafidzahulloh, di Dewaniyah Syeikh Ahmad & Thariq As Subai'i, Khaldiya, Kuwait pada 15 Muharram 1429 H= 23 Januari 2008).